Jesteśmy integratorem firmy Siemens. Oferujemy atrakcyjne rabaty.

REALIZACJE

W ostatnich latach zrealizowaliśmy ponad 150 projektów automatyki przemysłowej w różnych dziedzinach przemysłu. Nasze układy sterują m.in. amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi w największych zakładach przetwórstwa spożywczego w kraju, produkcją tektury, transportem palet, oczyszczalniami ścieków, chłodzeniem wyrobisk w kopalniach, sortowaniem desek w tartakach, produkcją najlepszego w Polsce serka wiejskiego czy sprzętem zimowego utrzymania dróg w Polsce i Europie.

Dla naszych klientów wykonaliśmy szereg modernizacji oraz rozbudów systemów sterowania bez zakłócania pracy zakładów, minimalizując czasy przestoju modernizowanych układów i maszyn.